Čerpadla     Povrchová

POVRCHOVÁ ODVODŇOVACÍ ČERPADLA

PRŮTOK OD 383 DO 36 000 l/min

  • ŘADA PAS
  • ŘADA VAR

MALÁ MOBILNÍ ČERPADLA

PRŮTOK OD 325 DO 2 500 l/min

  • ŘADA JB
  • ŘADA ETP
  • ŘADA LB

POVRCHOVÁ ČERPADLA WEL

PRŮTOK OD 100 DO 340 l/min

  • ŘADA PST
  • ŘADA ECO
  • ŘADA TANK

POVRCHOVÁ ČERPADLA

Pro větší objemy čerpaných kapalin dodáváme povrchová čerpadla, pro čerpání menších objemů se zachováním snadné manipulace malá mobilní čerpadla.

Čerpadla PAS jsou vybavena tzv. suchým sáním – při spuštění dojde k odsátí vzduchu z přívodní hadice, jakmile se do čerpadla dostane voda, začne čerpat. Díky polootevřenému oběžnému kolu je možné čerpat také kapalné suspenze s pevnými částicemi.

Čerpadla VAR jsou vybavena tzv. mokrým plněním – před spuštěním je třeba provést první naplnění čerpadla vodou. Díky otevřenému oběžnému kolu je možné čerpat kapaliny s pevnými částicemi.

Malá mobilní čerpadla je možné jednoduše přenést z jednoho místa na druhé, jsou vhodná pro provoz na stavbách, v průmyslu, pro čerpání kalů, usazenin apod.

Povrchová čerpadla WEL jsou podle modelu určena pro těžký nepřetržitý provoz, mohou přisávat velké množství vzduchu a tím zajistit neustálé vakuum v čerpacím systému a v tichém elektrickém provedení mohou udržovat hladinu spodních vod i v obytných zónách.

POVRCHOVÁ ODVODŇOVACÍ ČERPADLA

ŘADA PAS

Odvodňovací čerpadla řady PAS jsou instalována v karoserii pro provoz ve venkovním prostředí bez nutnosti další ochrany před povětrnostními vlivy.
Používají se pro odvodňování na stavbách, v dolech, odstraňování následků povodní apod. Průtok od 4167 do 36 000 l/min., pohon dieselovým motorem, pevné částice 40 – 100 mm.

ŘADA VAR

Odvodňovací čerpadla řady VAR jsou instalována na základovém rámu bez karoserie, je třeba je chránit proti povětrnostním vlivům.
Používají se pro odvodňování na stavbách, při odstraňování následků povodní apod. Průtok od 383 do 23 333 l/min., pohon dieselovým motorem, pevné částice 50 – 76 mm.

MALÁ PŘENOSNÁ ČERPADLA

ŘADA JB

Odstředivá samonasávací přenosná čerpadla řady JB mají pohon benzinovým motorem. Jedná se o lehká, mobilní čerpadla s nízkou hmotností. Čerpadla je třeba zavodnit.

Vhodné pro pohotovostní provoz na stavbách nebo v průmyslu. Průtok od 416 do 566 l/min., pohon benzinovým motorem, pevné částice 17 – 20 mm.

ŘADA ETP

Odstředivá samonasávací přenosná čerpadla řady ETP jsou k dispozici se dvěma druhy pohonu (dle modelu) – s benzinovým a dieselovým motorem. Čerpadla je třeba zavodnit.

Vhodné pro nouzové situace a neplánované události. Průtok od 830 do 2 500 l/min., pohon benzinovým a dieselovým motorem (dle typu), pevné částice 27 – 40 mm.

ŘADA LB

Membránová samonasávací přenosná čerpadla LB jsou k dispozici se třemi druhy pohonu – s benzinovým, dieselovým nebo elektrickým motorem. Používají se pro čerpání kalové vody nebo vody s obsahem velkých pevných částic.

Vhodné pro recirkulaci bentonitu a vyvrtaného bahna, odčerpávání kalů, čerpání odpadních vod nebo jiných kapalin obsahujících vláknité materiály, čerpání a cirkulace vody při řezání a broušení kamene apod. Průtok od 325 do 530 l/min., pohon benzinovým, dieselovým nebo elektrickým motorem (dle typu), pevné částice 50 – 60 mm.

 

ČERPADLA WELLPOINT

ŘADA WEL PST

Vysoce výkonný model pístového čerpadla vhodný pro těžké aplikace, kde je třeba zajistit provoz čerpadla 24 hodin denně. Vysoce účinná konstrukce zaručující úsporu paliva. 

Průtok max. 1667 l/min., pohon dieselovým motorem, voda bez pevných částic.

ŘADA WEL ECO

Čerpadla řady ECO jsou schopna čerpat značné množství vzduchu a udržovat celý systém wellpoint v podtlaku, případně odvodňovat výkopy. Čerpadla jsou vybavena patentovaným systémem vzduchového separátoru. Díky polootevřenému oběžnému kolu čerpadla je možné čerpat kapaliny s pevnými částmi v suspenzi. 

Průtok max. 3 000 l/min., pohon dieselovým motorem, pevné částice 50 – 76 mm.

ŘADA WEL TANK

Automatická řada WEL TANK je vhodná pro aplikace s měnící se hladinou podzemní vody a požadavky na průtok. Díky elektrickému pohonu je velmi tichý, energeticky účinný a vhodný pro práci v obytných oblastech, při čištění odpadních vod a sanaci kontaminované půdy. 

Průtok max. 4 567 l/min., pohon elektrickým motorem, voda bez pevných částic.