Kompresory     Úprava stlačeného vzduchu

CYKLONOVÉ ODLUČOVAČE KONDENZÁTU

  • ŘADA AS (30 – 12000 m3/h)

 FILTRY

  • ŘADA AFP (30 – 11000 m3/h)
  • ŘADA AFM (30 – 11000 m3/h)
  • ŘADA AFS (30 – 11000 m3/h)
  • ŘADA AFC (30 – 11000 m3/h)

KONDENZAČNÍ SUŠIČE

  • ŘADA ALM (20 – 5100 m3/h)

ADSORPČNÍ SUŠIČE

  • ŘADA ALM-CCD (9 – 9400 m3/h)
  • ŘADA ALM-CD (9 – 9400 m3/h)

ODVADĚČE KONDENZÁTU

  • ŘADA ALM-D (0,8 – 16 bar)

SEPARÁTORY OLEJE

  • ŘADA ALM-WS

ÚPRAVA STLAČENÉHO VZDUCHU

Stlačený vzduch vyrobený v kompresoru je ve většině případů nutné upravit podle způsobu jeho využití. Pro tyto účely jsou k dispozici pro elektrické kompresory cyklonové odlučovače kondenzátu, filtry, kondenzační a adsorpční sušiče, odvaděče kondenzátu a separátory oleje z kondenzátu. Pro pojízdné dieselové kompresory jsou to dochlazovače s odlučovačem a přimazávač.

Cyklonové odlučovače kondenzátu slouží k odvodu vody v kapalném stavu odloučené ze stlačeného vzduchu. Odlučovač je pro odvod kondenzátu opatřen plovákovým odvaděčem kondenzátu nebo na přání elektronickým odvaděčem kondenzátu.

Filtry jsou dodávány ve čtyřech provedeních – předfiltr, mikrofiltr, submikrofiltr a filtr s aktivním uhlíkem. Všechny uvedené varianty mohou být opatřeny plovákovým odvaděčem kondenzátu nebo na přání elektronickým odvaděčem kondenzátu.

Kondenzační sušiče se používají pro sušení stlačeného vzduchu na hodnotu tlakového rosného bodu + 3 oC. Díky velké ploše výměníku dosahují vysokého stupně odloučení vody a stabilního tlakového rosného bodu i při extrémních provozních podmínkách.

Adsorpční sušiče jsou využívány pro sušení stlačeného vzduchu na hodnotu tlakového rosného bodu – 20 oC, – 40 oC nebo – 70 oC.

Odvaděče kondenzátu s elektronickým řízením je možné použít v případech, kdy je třeba efektivně odvádět kondenzát bez ztráty tlakového vzduchu (např. odlučovače, filtry, vzdušníky, sušiče apod.).

Separátory oleje z kondenzátu je třeba použít, aby bylo možné kondenzát ze stlačeného vzduchu vypouštět do kanalizace. Separátor odděluje olej z kondenzátu a upravuje kondenzát na hodnoty, které umožňují jeho vypouštění do kanalizace v souladu s platnými předpisy.

Dochlazovače s odlučovačem slouží pro ochlazení stlačeného vzduchu tak, že dojde k částečné kondenzaci v něm obsažené vody, která je následně odlučovačem oddělena a odvedena mimo stroj.

Přimazávač integrovaný do kompresoru zajišťuje distribuci přimazávacího oleje do vystupujícího stlačeného vzduchu. Ten následně zajišťuje mazání připojeného nářadí (např. bourací kladiva).

CYKLONOVÉ ODLUČOVAČE KONDENZÁTU                                        

ŘADA AS                                                           

Cyklonové odlučovače kondenzátu, průtok 30 – 2700 m3/h, max. pracovní tlak 16 bar s připojením do potrubí vnitřním závitem, průtok 2400 – 12000 m3/h, max. pracovní tlak 12 bar s připojením do potrubí přírubou.

FILTRY

ŘADA AFP

Předfiltr pro hrubé odloučení nečistot ze stlačeného vzduchu, průtok 30 – 2640 m3/h, max. pracovní tlak 16 bar s připojením do potrubí vnitřním závitem, třída 3 dle ISO 8573-1, průtok 2760 – 11000 m3/h, max. pracovní tlak 16 bar s připojením do potrubí přírubou, třída 3 dle ISO 8573-1

ŘADA AFM

Mikrofiltr pro základní filtraci nečistot a zbytkového oleje a vody ze stlačeného vzduchu, průtok 30 ‑ 2640 m3/h, max. pracovní tlak 16 bar s připojením do potrubí vnitřním závitem, třída 2 dle ISO 8573-1, průtok 2760 – 11000 m3/h, max. pracovní tlak 16 bar s připojením do potrubí přírubou, třída 2 dle ISO 8573-1

ŘADA AFS

Submikrofiltr pro náročnější požadavky na čistotu stlačeného vzduchu, průtok 30 – 2640 m3/h, max. pracovní tlak 16 bar s připojením do potrubí vnitřním závitem, třída 1 dle ISO 8573-1, průtok 2760 ‑ 11000 m3/h, max. pracovní tlak 16 bar s připojením do potrubí přírubou, třída 1 dle ISO 8573-1

ŘADA AFC

Filtr s aktivním uhlíkem pro nejnáročnější požadavky na čistotu stlačeného vzduchu, průtok 30 ‑ 2640 m3/h, max. pracovní tlak 16 bar s připojením do potrubí vnitřním závitem, třída 1 dle ISO 8573-1, průtok 2760 – 11000 m3/h, max. pracovní tlak 16 bar s připojením do potrubí přírubou, třída 1 dle ISO 8573-1

KONDENZAČNÍ SUŠIČE

 ŘADA ALM

Kondenzační sušiče pro sušení stlačeného vzduchu na hodnotu tlakového rosného bodu + 3 oC, průtok vzduchu 20 – 5100 m3/h, ALM 25 – 110 max. pracovní tlak 7 bar, ALM 150 – 5300 max. pracovní tlak 16 bar, elektrické napájení 230 V/50 Hz ALM 25 – 1100, elektrické napájení 400 V/50 Hz ALM 1320 – 5300. 

Kondenzační sušiče s úsporou energie ALM-E 140 – 5300 přizpůsobují výkon aktuální spotřebě tlakového vzduchu.

ADSORPČNÍ SUŠIČE

ŘADA ALM-CCD

Adsorpční sušiče pro sušení stlačeného vzduchu na hodnotu tlakového rosného bodu – 40 oC nebo – 70 oC, průtok vzduchu 9 – 45 m3/h, průměrná spotřeba regeneračního vzduchu 1,8 – 9 m3/h (při – 40 oC), max. pracovní tlak 10 bar

ŘADA ALM-CD

Adsorpční sušiče pro sušení stlačeného vzduchu na hodnotu tlakového rosného bodu – 20 oC, – 40 oC nebo – 70 oC, průtok vzduchu 100 – 9400 m3/h, průměrná spotřeba regeneračního vzduchu 15 – 1410 m3/h (při – 40 oC), max. pracovní tlak 10 bar (na přání 16 bar), elektrické napájení 230 V/50 Hz

ODVADĚČE KONDENZÁTU

ŘADA ALM-D

Odvaděče kondenzátu s elektronickým řízením pro efektivní odvod kondenzát bez ztráty tlakového vzduchu, průtok vzduchu kompresoru 2,5 – 130 m3/min, sušiče 5 – 260 m3/min, filtru 25 ‑ 1300 m3/min, max. pracovní tlak 16 bar, elektrické napájení 230 V AC/50 Hz (na přání 24 – 48 V AC/50 Hz).

SEPARÁTORY OLEJE

ŘADA ALM-WS

Separátor odděluje olej z kondenzátu a upravuje kondenzát na hodnoty, které umožňují jeho vypouštění do kanalizace, průtok vzduchu kompresoru 1,9 – 45 m3/min, max. pracovní tlak 16 bar

Informace o vybavení kompresoru dochlazovačem s odlučovačem kondenzátu a přimazávačem na dotaz.